RES % BESPREEKBAAR

Res % die toegestaan word zal altijd vooraf besproken worden vooraleer er werken uitgevoerd of materialen geleverd worden.

Naargelang de ruilcultuur gehanteerd word zal ook het Res % toegestaan worden.